Thursday, May 2, 2013

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: അയാൾ എഴുത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്

Picture Credit. www dkitsu.ie 
ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: അയാൾ എഴുത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്: അയാ ൾ എഴുത്തിന്റെ  പണിപ്പുരയി ലാണ്    Picture Credit. Google/dkitsu.ie "കുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ടിങ്ങിരുന്നാൽ  അത്താഴമൂ...

No comments:

*